De Deskundige van de Maand in februari is Bart Pompe. Hij is arbeidsdeskundige bij het UWV en je kunt bij hem terecht met vragen over aanpassingen op het werk of tijdens je studie.

 

Forumvragen

Ik vroeg me af of u wel eens te maken heeft gehad met mensen met een beperking die tijdelijk (3 maanden) in het buitenland gingen studeren of stage liepen?  Of gaat daar alleen een andere organisatie daarover? (ik krijg wel eens van die bladen thuis, stichting studie en handicap of zo).

“Ja, ik heb wel eens te maken gehad met cliënten die een buitenlandse stage vervullen, in het kader van de opleiding. ik ga r even vanuit dat je een wajonguitkering hebt, dat je studeert, dat je voorzieningen hebt voor bijv. vervoer (bruikleenauto) en dat je in het kader van deze studie een onderdeel (stage of deel-opleiding) in het buitenland wenst te volgen. wat betreft de wajong is er geen probleem, zolang je blijft ingeschreven in de GBA (gemeentelijke basisadministratie) in Nederland.
wanneer je voorzieningen hebt, kun je die in principe meenemen omdat je ze ook in het buitenland nodig zult hebben. het is wel verstandig om jouw voorgenomen buitenlandse verblijf te melden aan en te bespreken met de arbeidsdeskundige van UWV, die betrokken is bij jouw wajong en/of voorzieningen. wanneer je een losstaande cursus wilt volgen in het buitenland, die niets te maken heeft met je oorspronkelijke studie, is dat wat anders. het buitenlands verblijf zou een onderbreking van je opleiding betekenen. ook al zul je er mogelijk een goede reden voor hebben, de vraag is of UWV dan nog wel moet zorgdragen voor de voorzieningen.”

Op het moment zit ik nog deels in de ziektewet (10uur uur/wk) en ben ik deels weer aan het werk (10 uur/wk). Ik kom niet in aanmerking voor een Wajong (fibromyalgie), en zal daar ook niet veel mee op schieten aangezien ik het minimuminkomen verdien (€800,- per maand). Nu vraag ik me wel af of ik in aanmerking kom voor enkele voorzieningen? Vroeger was er de REA-status maar ik heb begrepen dat deze niet meer bestaat. Maar het zou voor mij wel fijn zijn om een dergelijke status te hebben zodat ik aantrekkelijker (of minder onaantrekkelijk) ben voor werkgevers. Op het moment reis ik met het openbaar vervoer heen en weer echter is dit me behoorlijk aan het opbreken (reistijd, wachten, lopen etc.), is er een kans dat ik een auto via het UWV kan krijgen zodat ik makkelijker aan het werk kan blijven (en en op den duur e.v.t. zelfs iets meer kan gaan werken).

“Wanneer duidelijk is dat de beperkingen structureel van aard zijn, wordt de term Structureel Functioneel Beperkt (SFB) tegenwoordig gebruikt, onderdeel van de WIA. Dat is in de plaats gekomen van de arbeidsgehandicaptenstatus (AGH), ook wel REA status genoemd, omdat dit in de wet REA stond. Voorzieningen komen tegenwoordig in de WIA. ben je SFB, dan kun je in principe al in aanmerking komen voor een voorziening. kun je moeilijk met het OV, dat zou je in aanmerking kunnen komen voor een vervoersvoorziening, in de vorm van een taxi-kostenvergoeding.
wanneer de taxi duurder is dan het gebruik van een (aangepaste) auto, zou voor de goedkoopste oplossing kunnen worden gekozen. wanneer je nog geen rijbewijs hebt, terwijl wij kostentechnisch graag een auto zouden willen verstrekken, kan ook de rijopleiding in de aangepaste lesauto worden vergoed.”

Als mijn huidige, tijdelijke contract verlengd wordt en ik dus kan blijven zou ik een van de deuren waar ik doorheen moet om bij mijn werkplek te komen, wel graag lichter willen openen omdat er bij eentje een zware deurdranger zit. Bijvoorbeeld een elektrische deuropener. Zijn dit ook dingen die bij het UWV aangevraagd kunnen worden?

“je hebt dus al een auto, (zie bovenstaande) je werkt met een tijdelijk dienstverband, dat hopelijk omgezet wordt in een vast dienstverband. dat zou mooi zijn. de elektrische aandrijving van de zware deuren wordt gezien als een werkgeversvoorziening. het gebouw is eigendom van de werkgever, dat moet worden aangepast. de werkgever moet, samen met jou, de aanvraag indienen. (formulier op www.uwv.nl. dan moeten we dus wel weten of je daar langer blijft werken. voorzieningen die je mee kunt nemen (stoel, software etc) wordt aan jouzelf verstrekt, net als de auto. dat kan al bij een proefplaatsing!”

Hoe vroeg van te voren zou ik dat voor het UWV moeten regelen? (Het is het vervolgen van m’n studie alleen in het buitenland, waarbij ik de studiepunten ook gewoon moet halen). Ik zag dat ik pas een halfjaar van te voren weet of ik mag gaan i.v.m. studiepunten en lotingen. Is dat vroegtijdig genoeg?

“Het is altijd goed je voornemen om in het buitenland een studie(onderdeel) te doen zo spoedig mogelijk te bespreken met de arbeidsdeskundige, wanneer je een Wajong hebt. een ½ jaar is vaak ruim voldoende om e.e.a. te regelen, al zul je zien dat, juist bij zulke kwesties, de tijd erg hard gaat en UWV vaak erg traag.”

Ik moet elke dag weer mn rolstoel mee slepen naar en van mijn werk. Nu heb ik personeelszaken wel eens na laten vragen of ik niet in aanmerking zou komen voor een stoel of een aangepaste bureau stoel. Maar daar is niet echt veel duidelijkheid uit gekomen. Wanneer kom je voor zoiets in aanmerking?

“Je hebt een vast-frame rolstoel van de WMO, die je meeneemt naar je werk op de achterbank van de auto.
je kunt lopen naar je werk, neem je  nu de rolstoel mee? gebruik je de rolstoel ook als werkstoel?
ik denk dat je, gelet op de problemen met jouw voeten en benen, zoals ik dat donderdag bij de bever heb gezien, wel problemen zou kunnen hebben met het zitten op een normale, goede bureaustoel. met name bij het gaan zitten en gaan opstaan, zul je meer dan normaal steun moeten nemen aan de armleuningen, terwijl de stoel wel als steunpunt moet kunnen dienen. dat kun je niet of bijna niet verwachten van een goede bureaustoel, waardoor je inderdaad in aanmerking zou kunnen komen voor een speciale werkstoel, ik wel trippelstoel genoemd. doe maar eens een aanvraag, dan gaan we een passing organiseren.”

Wat is eigenlijk het verschil tussen voorzieningen die je via een thuiszorgwinkel en voorzieningen die je via het UWV kunt krijgen? Het is eigenlijk nieuw voor mij dat je bv ook een auto via het UWV kunt regelen (als ik bovenstaande berichten tenminste goed begrijp).

“We leven in een land met heel veel regels en wetten, daarnaast is er een streven naar grotere bereikbaarheid van de voorzieningen voor de gebruikers. al in de jaren `80 werd er gestreefd naar een één loket gedachte, dit blijkt echter niet te realiseren…. ik zal proberen enig licht te werpen in dit woud van verstrekkings-bomen. als je een been gebroken hebt, enige tijd in het gips (niet) loopt, heb je kortdurend een voorziening nodig, krukken, een rolstoel, etc. ook als je kortdurend bedlegerig bent, kan een verpleegbed, po/doudhestoel, lichamelijke verzorging als kortdurende voorziening nodig zijn.
verstrekker: thuiszorg.
wanneer er langdurig wat aan de hand is, een chronische aandoening, een amputatie, etc, en je hebt een lichaamsgebonden hulpmiddel nodig, zoals een spalk, een prothese, een hoortoestel, medicatie.
verstrekker: zorgverzekering
heb je zodanige structurele beperkingen dat je in de leefsfeer belemmeringen tegenkomt, bij het verplaatsen binnenshuis en buitenshuis, het binnenkomen van de woning, het gebruik van het toilet of de natte cel (douche), het vervoer, kun je aangewezen zijn op een voorziening als een (elektrische)rolstoel, woningaanpassingen, (of verhuizing), Vervoer Op Maat (aanvullend Openbaar Vervoer) etc.
verstrekker: gemeente (WMO)
zit je op het regulier onderwijs, t/m voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) en kun je niet op de fiets op met het OV naar school in verband met je beperkingen, ben je aangewezen op schoolvervoer.
verstrekker: gemeente
(tegenover regulier onderwijs staat speciaal onderwijs, bijv MyTylschool, scholen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden, deze hebben eigen financiering voor de voorzieningen die voor het onderwijs nodig zijn)
zit je op het regulier beroepsonderwijs, MBO/HBO/WO en kun je niet op de fiets op met het OV naar school in verband met je beperkingen, ben je aangewezen op schoolvervoer.
verstrekker: UWV
zit je op het regulier onderwijs en heb je problemen met het volgen van het onderwijs door je beperkingen, bijv doordat je blind of slechtziend bent, of moeite hebt met het hanteren van pen en papier, of je kunt niet zitten op de standaard schoolstoelen, dan ben je aangewezen op een voorziening als (braille)leesapparatuur, een schrijfvoorziening met toetsenbord,  speciaal aangepast meubilair etc.
verstrekker: UWV
werk je maar ondervind je door jouw beperkingen een belemmering, waarvoor een voorziening nodig is? bijv: een aangepaste werkstoel, een rolstoel die alleen op het werk wordt gebruikt, een aanpassing aan het gebouw van de werkgever, vervoer naar het werk, etc.
verstrekker: UWV

duizelt het een beetje?
nu terugkomend op jouw vraag. UWV is alleen bevoegd voorzieningen te verstrekken voor school of op het werk. wanneer je beroepsonderwijs volgt of werkt, én je hebt, door je beperkingen een probleem om op de normale manier naar school of werk te gaan, moet er een vervoersvoorziening komen. dit is vaak een taxi of rolstoeltaxi. na het verstrekken van deze voorziening is te berekenen wat de jaarlijkse kosten zijn. vaak is het gebruik van een (lease)auto eventueel met aanpassingen beduidend goedkoper dan de taxikosten. dan kiezen wij, wanneer dat mogelijk is, voor het verstrekken van deze goedkoper  oplossing.
wanneer je nog geen rijbewijs hebt, is het dus ons belang dat je zo snel mogelijk de rijopleiding volgt. ook deze wordt veelal door ons betaald.”

Misschien een beetje een rare vraag maar waarom ondersteunt het UWV eigenlijk alleen speciale MBO opleidingen (denk aan rea college). En geen HBO/WO opleidingen? Of stimuleert het UWV hogescholen niet meer om mensen te gaan begeleiden die studeren onder studie en handicap..
Want voor zover ik heb meegemaakt is dit een groot probleem. Wat eigenlijk jammer is voor de mensen die het verstand wel hebben maar de energie etc. niet om een normale HBO opleiding te volgen.

“Het REA college is een bijzondere manier van beroepsonderwijs, speciaal voor mensen met lichamelijke beperkingen. je wordt daar opgeleid tot een vakman/vrouw op MBO niveau. je leert daar in een geheel aangepaste omgeving. vaak ben je ook intern. omdat de financiering van dit onderwijs niet via IBG verloopt, worden de kosten van deze dure opleidingen vaak vergoed door UWV.
het is wel de bedoeling dat er, vanuit dit instituut, begeleiding plaats vindt naar arbeid op de vrije arbeidsmarkt. ben je in staat om normaal HBO/WO te volgen, verloopt de financiering van die opleiding via IBG. de begeleiding voor studenten met beperkingen is belegd bij Handicap + Studie.(kijk op internet) wanneer je hulpmiddelen/voorzieningen nodig hebt bij het volgen van het reguliere onderwijs, kan dat worden aangevraagd bij UWV. het betreft dan niet de begeleiding, maar wel vervoersvoorziening (taxikostenvergoeding) of bijv. een rolstoel, die je alleen op de campus moet gebruiken. dit komt veel voor, bij HBO en WO. pas wanneer blijkt dat het volgen van de reguliere opleiding HBO/WO boven je (beperkte) belastbaarheid ligt, terwijl een aangepast programma niet mogelijk is, zou er nagedacht kunnen worden aan een andere vorm van individueel onderwijs.”

Misschien herinnerd u zich mijn vragen de vorige keer nog.. maar ik had destijds voor de zoveelste keer een wajong  uitkering aangevraagd.. was afgewezen en heb bezwaar ingediend..
en zoals al verwacht is deze ook afgewezen.. dus nu zitten we alsnog met een beperking.. geen wajong.. en weinig loon.. daarvoor heb ik deze week een afspraak het het cwi. Maar nu heb ik nog wel een vraagje over alle aanpassingen op het werk. Ik werk momenteel in de kinderopvang en daarvoor moeten kinderen worden gehaald op de fiets.. soms is dit geen probleem.. een andere keer kost me dit ontzettend veel moeite. nu zat ik al te denken aan een electrische fiets.. maar is hier ook een vergoeding voor mogelijk.. en moet ik dan hiervoor bij het uwv zijn ?? en kun je ook een vervoersindicatie krijgen wanneer je geen wajong hebt ?? Ik moet namelijk elke werkdag 45min reizen.. en dat is toch wel moeilijk zo nu en dan.. een automaatje met cruise controll zou mij ontzettend kunnen helpen.. majaa met een laag inkomen ontbreekt het geld daarvoor..
Is hiervoor iets mogelijk ??

“Eigenlijk heb je een heleboel vragen, gericht op je persoonlijke situatie. ik probeer wat antwoorden te verpakken in wat algemene gegevens: het is NIET zo dat alleen personen met een (WAJONG) uitkering een voorziening kunnen krijgen. 25% van de aanvragers van voorzieningen doen dat terwijl zij geen uitkering hebben, maar omdat een voorziening nodig is bij het werk. wat een criterium is, dat je een Structureel, functionele beperking (SFB) kent. wanneer je wegens jouw beperkingen geen gebruik kunt maken van het reguliere OV, kan er een vervoersvoorziening getroffen kunnen worden.
wanneer de taxikosten hoger zijn dan de kosten voor een (aangepaste) auto, zou een auto in bruikleen overwogen kunnen worden. het moet dan wel duidelijk zijn dat het werk, dat je verricht, passend is, rekening houdend met je beperkingen. Ook moet je een dienstverband hebben, van langer dan enkele maanden. een aanvraagformulier Vervoersvoorziening tref je aan op www.uwv.nl een financiële bijdrage voor een elektrische fiets of voor inkomensondersteuning door UWV bestaat niet. een elektrische fiets wordt inmiddels als algemeen gebruikelijk beschouwd.”

POSTED BY Carlo | feb, 01, 2010 |