De Deskundige van de Maand in september is Willem Temmink. Hij weet alles van het studeren met een handicap of beperking.

“Mijn naam is Willem Temmink.

Ik werk al meer 20 jaar bij het landelijk expertisecentrum handicap + studie. Deze organisatie staat ervoor dat studenten met een functiebeperking zo optimaal mogelijk kunnen studeren in het hoger onderwijs. Studenten kunnen daarbij gebruik maken van allerlei regelingen en voorzieningen die er voor ze zijn zoals een aangepast studierooster, een speciale laptop of tentamens in een andere vorm. De onderwijsinstelling hoort zoveel mogelijk rekening te houden met een studenten met een functiebeperking. De student met een functiebeperking gaat met vragen en problemen rondom de studie naar de studiecoördinator of studieadviseur of naar de studentendecaan. Deze worden door handicap + studie op de hoogte gehouden van regelingen voor de doelgroep. 

Op onze website http://www.handicap-studie.nl/ staat alle informatie over studeren met een functiebeperking én honderden studietips; een superhandige database waarbij je zelf of je contactpersoon op school kan uitzoeken welke hulpmiddelen of aanpassingen jou kunnen helpen de studie te optimaliseren. Als de student of de onderwijsinstelling nog achtergrondinformatie nodig heeft, kunnen ze contact met ons expertisecentrum opnemen.

Mijn expertise bij handicap + studie is de sociale zekerheidswetgeving en op het gebied van de functiebeperkingen heb ik me gespecialiseerd lichamelijke en motorische beperkingen en chronische ziekten. 

Ik heb een motorische beperking en gebruik een rolstoel. Mijn hulphond Yve biedt allerlei hand- en spandiensten en is inmiddels ook een graag gezien ‘collega’ bij handicap + en studie in Utrecht! 

Heb je studieproblemen als gevolg van je functiebeperking? Kijk ophttp://www.handicap-studie.nl/  of mail of bel met handicap + studie. helpdesk@handicap-studie.nl 030-2753300

Groeten, Willem”
 

Forumvragen
 
Ik heb de volgende vraag, ik zit in het 3e jaar van een HBO studie (aan de HU). Het komende blok (dat uit 8 weken bestaat) staat er iets speciaals op het programma. Al studenten zijnde krijgen wij in groepen van 4 personen een echte opdracht die we voor een bedrijf moeten gaan uitvoeren. Ontzettend leuk, maar hierbij horen ook de echte kantoortijden (4x per week van 9 tot 4 werken, vrijdag van 9 tot 1). Aangezien ik reuma heb en te maken heb met vermoeidheid, ochtendstijfheid etc zie ik hier als een berg tegenop! 5 dagen per week naar school is echt teveel, evenals de lestijden. Uiteraard staan er wel een groot aantal studiepunten voor deze opdracht gereserveerd. Wat kan ik nu het beste doen? Mijn studiebegeleider is op de hoogte van mijn situatie, maar ik weet stiekem niet of hij het wel snapt…
 
“Ik kan me levendig voorstellen dat je met de handen in het haar zit. Zeker als je het gevoel hebt dat de studiebegeleider de consequenties van jouw functiebeperking in relatie tot de studieopdracht niet helemaal (of helemaal niet) begrijpt. 
Het lijkt me verstandig om in ieder geval dit probleem ook bij de studentendecaan neer te leggen. In feite is deze funcionaris ook in staat om, los van de ondewijskundige inhoud, te kijken naar oplossingen.
Het is van een afstand wat moeilijk in te schatten in welke mate je hinder van je beperkingen oncervindt en hoe je ervaringen vanuit de afgelopen jaren zijn geweest in je studie. Het neemt niet weg dat ik een poging doe om je verder te helpen.
De “route” die mij voor ogen staat in jouw situatie is als volgt. Het is helder dat jij geen 5 dagen per week inzetbaar bent op de opleiding om met je groepje samen te werken. Vaak is het denkbaar dat je de werkafspraken zo maakt dat jij een taak krijgt die je ook thuis kunt doen achter de computer op momenten dat het jou het beste uitkomt. Met Internet en e-mail zijn veel contacten mogelijk zonder dat je fysiek in elkaars buurt bent. Daarnaast zou het denkbaar zijn om een individuele opdracht te gaan uitvoeren, los van de groepsopdracht. Ik besef wel dat de opleiding ook veel waarde hecht aan samenwerking, maar in sommige gevallen moet er toch maar maatwerk worden verricht in de vorm van studieaanpassingen. Het gaat er immers om dat er doeltreffende aanpassingen komen wanneer sprake is van functiebeperkingen die de studie beïnvloeden.
Wanneer je toch aan het groepsproces deelneemt maar een kleinere bijdrage daaraan kan leveren, zou je ook nog aanvullend een kleine idividuele opdracht of literatuurstudie kunnen doen om een min of meer vergelijkbare studielast te krijgen voor hetzelfde aantal studiepunten. Echter, dat moet niet op een goudschaaltje worden afgewogen. Door jouw reuma moet je al veel meer inspanning leveren dan anderen, dus je inzet is veel groter. Als de reslutaten van je individuele opdracht of jouw iets beperkte gedeelte van de groepsopdracht als voldoende wordt beschouwd, dan kan het daarmee ook “klaar” zijn. 
Je merkt, Tess, dat het een kwestie is van goed overleg met de docenten en/of de studentendecaan. Zoals gezegd, je hebt op grond van wettelijke bepalingen ook gewoon recht op maatwerk en dus op adequate voorzieningen en aanpassingen. Het neemt allemaal niet weg dat je altijd een beroep op handicap + studie kunt doen als je er toch niet uitkomt. Dan gaan we aan d ehand van een uitvoerig gesprek samen zien welke wegen er open staan en wat ik er wellicjht nog aan kan bijdragen.
Ik hoop dat ik je zo voorlopig voldoende geïnformeerd heb en dat je er iets mee kunt. Ik wens je in ieder geval veel succes met de pogingen het goed voor je geregeld te krijgen en nogmaals, bij moeilijkheden of nadere vragen: altijd contact opnemen.”
 
Heeft u nog tips voor het studeren in het buitenland voor iemand met een beperking? Ik ben van plan vanaf juli 6maanden in het buitenland te studeren.(m’n voorkeur is Australie, anders Azie) Heeft u misschien tips voor een aanvullende verzekering i.v.m. evt. ziekenhuiskosten door een bezoek aan een reumatoloog of fyso? En heeft u ook tips voor zo’n lange vliegreis? Ik wil sowieso een stopover plannen,maar dan nog blijft het erg lang oncomfortabel zitten. En zijn er nog specifieke dingen/tips waar ik over zou moeten lezen?Ik heb de website gelezen, maar er stond niet heel veel nieuws op vergeleken met m’n schoolsite. Dit kwam ook voornamelijk omdat het over Europa ging. Zijn er misschien ook ervaringsverhalen van studenten die buiten Europa studeren? Ik heb trouwens al contact opgenomen met de buitenlandse universiteit. Het lijkt ongeveer hetzelfde als hier in Nederland te gaan, met zelfs rolstoelen ter beschikking op de campus. Ik hoop een paar tips van u te ontvangen.
 
“Inderdaad vergt het plan om een poosje in het buitelnad te studeren een goede voorbereiding, zeker als dat moet gebeureen als je een beperking hebt. Handicap + studie is al een poosje erg intensief bezig om studeren in het buitenland beter in beeld en georganiseerd te krijgen. Er zijn documenten beschikbaar met ervaringsverhalen van studenten met een functiebeperking die een tijdje in het buitenland gestrudeerd hebben. Hieronder zal ik de link vermelden die verwijst naar meer informatie op onze website. Op die pagina staan veel meer links, ook naar brochures. Het verhaal over de eventuele ziektekosten wordt heel lastig. Ervaring leert dat je makkelijk in de propblemen komt als je ziektekosten moet maken, want je eigen verzekering dekt vrijwel alleen in vrijwel alle landen van Europa. Ik ben bang dat je de sitautie niet verbeterd met een reisverzekering met werelddekking. Omdat je al een beperking hebt, zal de verzerking moeilijk doen als je niet tevoren hebt gemeld dat je eenbeperking hebt. Informeer eens bij je huidigezorgverzekeraar of je je dekking kunt uitbreiden. Wij kennen situaties waarbij betrokkene halsoverkop terug moest keren uit Australië. Verder kan ik je adviseren contact op te nemen met Nuffic in Den Haag. Ook daarvan staat op onze informatiepagina over studeren in het buitenland de link. Je hebt waarschijnlijk op mijn fotootje gezioen dat ik rolstoelberijder ben. Maar toen ikzelf ongeveer vijftien jaar geleden naar Australië ben geweest, kon iknog een beetje lopen. Datmaakte het mogelijk om regelmatig even in het gangpas van het vliegrtuig te lopen om de bloedsomloop goed “op gang te houden”. Verder zat ik aan het gangpad, hetgeen een beetje meer speelruimte mogelijk maakt. Ik weet niet hoe jij jekunt voortbewegen, maar dit zijn toch eenpaar tips voor het vervoer. Dus als je op zo’n manier tevoren via internet of ruim tevoren op Schiphol kunt inchecken, zou ik deze wensen kenbaar maken. Ook t.a.v. toiletgebruik kan de gekozen vliegtuigstoel belangrijk zijn. Liza, ik hoop je met deze informatie verder geholpen te hebben. Zijn er meer vragen, schroom niet om rechtstreeks te mailen. Veel succes met je studie en ik hoop werkelijk voorje dat je zobnder al te grote risico’s fijn in Australie kunt studeren.”
 
Zelf ben ik eigenlijk student af. Heb deze zomer eindelijk mn studie Muziekwetenschap af kunnen ronden na veel oponthoud door mijn reuma. Nu is in oktober de diploma uitreiking. Ik heb op dit moment een Wajong uitkering en nu vroeg ik me af of ik na de uitreiking door moet geven dat ik de studie behaald heb. Of is het handiger om een dergelijke vraag aan iemand van het UWV te stellen?
 
“Hartelijk gefelicioteerd met je diploma. Erg knap en moedig van je datje je niet hebt laten weerhouden van je studieplannen, ondanks alle moeilijkheden waarmee de studie ongetwijfeld gepaard is gegaan. Wat de Wajong betreft het volgende. Omdat jouw omstandigheden gewijzigd zijn vanwege het behalen van je diploma, moet je dat melden aan UWV. Ik neem aan dat je nog wel een wijzigingsformulier hebt. Anders kun je dat middels de volgende link downloaden en invullen (http://www.uwv.nl/owajong/formulieren/f … 02605.aspx) Je bent verplicht dit te doen omdat je, nu je een diploma hebt, een zgn. beroepskwalificatie hebt. Tussen nu en een jaar zal UWV je weer oproepen voor een beoordeling door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Dat is een wettelijke verplichting. Hat kan dus in theorie zo zijn dat hierdoor wordt geoordeeld dt je mate van arbeidsongeschiktheid is afgenomen omdat je in staat bent (in theorie) om (deeltijd) werk te doen. Maar het kan ook zo zijn dat de huidige Wajong in stand blijft en dat je, wanneer je zelf toch een baan vindt, je in staat wordt gesteld te proberen of je structureel en duurzaam werk kunt uitvoeren. Je kunt dan altijd weer terugvallen in je uitkering als je het werk toch niet volhoudt of wanneer het werk om andere redenen stopt.”
 
In een van jouw antwoorden lees ik dat de reisverzekering moeilijk kan doen als je al een beperking/ziekte hebt. Geldt dat ook als je bv twee weken op vakantie gaat of is dat met name bij langere periodes (zoals studie)? Stel dat je nou bijvoorbeeld een darminfectie krijgt in een warm land en je belandt in het ziekenhuis. Door reuma en medicijnen kan dat natuurlijk wat gecompliceerder verlopen, moet je er dan rekening mee houden dat je verzekering kan gaan tegenstribbelen? Niet helemaal jouw vakgebied, maar misschien weet je dit toevallig?
 
“Met dergelijke reizen/reisjes heb ik niet zoveel ervaring, maar het zal er hoofdzakelijk om gaan dat de kosten van een ziekenhuisverblijf vergelijkbaar moeten zijn met de kosten die in Nederland gemaakt zouden worden. IN de meeste gevallen is dat wel vergelijkbaar en dan verwacht ik niet veel problemen. Zeker niet als je de reisverzekering laat aansluiten op je zorgverzekering. Dat gebeurt het makkelijkst als de reisverzerking bij dezelfde maatschappij wordt afgesloten als die waarbij de zorgverzekering loopt. In Australië zijn, voor zover ik weet, de medische kosten nogal veel hoger dan in Nederland/Europa, en dan ben ik er niet zeker van dat de kosten die met een bestaande beeprking te maken hebben, vergoed worden. Informeer altijd heel zorgvuldig, zeker als je toch al vaak van de medische zorg gebruik moet maken.”
 
Op het moment ben ik bezig met een aanvraag om mijn studieschuld om te laten zetten naar een gift omdat ik mijn studie(s) niet heb kunnen afronden ivm gezondheidsredenen. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit goed komt aangezien ik al een doktersverklaring heb en mijn decaan werkt ook goed mee. Toch wil ik vast verder kijken naar andere mogelijkheden als de aanvraag wordt afgewezen (er zijn de laatste tijd wel meer aanvragen afgewezen waarover ik poitief was…) Nu hoorde ik via via iets over het omzetten van de schuld naar een gift ivm te weinig inkomsten. Kunt u mij hier iets meer over vertellen? Moet je hiervoor aan bepaalde eisen voldoen (behalve een laag inkomen)? Zijn er nog andere aanvragen die ik evt. kan indienen?
 
“Wat erg vervelend en verdrietig voor je dat je je studie wegens fysieke omstandigheden niet kunt afronden. Wel goed van je dat je probeert de studieschuld te laten kwijtschelden. Dat moet toch goedkomen, zou je denken. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, laat het me dan weten via willem.temmink@handicap-studie.nl. We kunnen dan een juridisch traject inzetten.  Omdat ik natuurlijk weinig van jouw afgebroken studie en je medische omstandigheden weet, is het moeilijk om een alternatief te bespreken. Want een kwijtschelding van de schuld voor elkaar krijgen omdat je een laag inkomen hebt, is niet mogelijk. Wel kun je zgn. draagkrachtmeting aanvragen bij IB-Groep. Dan wordt op grond van je geringe inkomen een lager bedrag ter aflossing bepaald of zelfs een regeling waarbij je voorlopig niets hoeft af te lossen. Wel loopt dan de renteschuld langzaam op. Als je inkomen hoger wordt omdat je bij voorbeeld gaat werken, dan moet je dat uiteraard melden bij IB-Groep en wordt een andere draagkracht bepaald. Dat gebeurt ook als je gaat samenwonen of iets dergelijks, want dan vorm je met je partner een economische eenheid. Afhankelijk van je plannen kun je overwegen om nieuwe studiefinanciering te vragen als je een andere, “passender” studie gaat doen. Je huidge studie bleek niet meer verneigbaar met je verslechterde fysieke situatie, maar misschien kan een andere studie nog wel. Dan kun je onder bepaalde voorwaarden weer nieuwe studiefinancieringrechten krijgen. Sanne, ik hoop dat ik je voorlopig voldoende geïnformeerd heb. Succes met je eventuele loopbaan.”
 
{rscomments on}
 
 
POSTED BY Carlo | sep, 01, 2010 |