Deze maand is Kees Mol de Deskundige van de Maand. Bij hem kan je terecht voor al je vragen met betrekking tot studeren.

Even voorstellen: mijn naam is Kees Mol. Ik ben studentendecaan en topsportcoördinator bij de Haagse Hogeschool. Deze school heeft ongeveer 21.000 studenten, verdeeld over 13 academies en is gehuisvest op 4 locaties.

Een studentendecaan houdt zich met van alles bezig, maar voornamelijk met de begeleiding van studenten. Voor wat betreft opleiding-inhoudelijke begeleiding, dus over het “hoe” komt de student door de opleiding, hoe zit het curriculum in elkaar e.d. heeft een student het meeste contact met de zogenaamde SLB’er (studieloopbaanbegeleider) Soms ook met een 1e jaars coördinator (voor de propedeuse) of een studieadviseur (voor de hoofdfase) Maar voor persoonlijke omstandigheden, die wellicht ook van invloed zijn op de studievoortgang, ga je naar de studentendecaan. Dan moet je denken aan zaken als studiefinanciering en schulden, of persoonlijke problematiek zoals ziekte of chronische functiebelemmeringen, maar ook problemen in de thuissituatie, met ouders, verslaving, zwangerschappen en uiteraard problemen met het studeren zelf, met onderdelen van het programma, stages en topsport. Alle mogelijke omstandigheden dus, die studievertraging tot gevolg kunnen hebben.

Een chronische ziekte kan zo’n omstandigheid zijn. Veelal kunnen studenten dit vooraf (bijvoorbeeld via Studielink) melden waarna, bij bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool, een uitnodiging voor een gesprek volgt. De student kan tijdens zo’n intakegesprek aangeven wat de problemen precies zijn. Ideaal is het als bij dat gesprek de behandelaar en de toekomstige SLB’er aanwezig zijn. Samen met deze functionarissen wordt bekeken hoe de problemen het beste kunnen worden opgelost. Dit is uiteraard meestal “maatwerk”. 

Studentendecanen in het HBO zijn landelijk georganiseerd in een netwerk, het L(andelijk) O(verleg) S(tudentendecanen)HBO. Deze organisatie organiseert studiedagen en cursussen en via een website heeft men onderling contact en kan men ervaringen uitwisselen en overleg plrgen.

Het kiezen van de goede studie is voor iedereen een probleem. Via open dagen, proefstuderen, meelopen en het zoeken op internet, kun je veel informatie inwinnen over opleidingen en hogescholen. Neem de tijd voor die keuze. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over datgene wat er zoal bij die studie van je wordt verwacht. Neem tijdig contact met je beoogde opleiding op, om van te voren goede afspraken te maken.

{rscomments on}

POSTED BY Carlo | jun, 01, 2011 |