Het is september en alle studenten nemen weer plaats in de collegebanken; het schooljaar is officieel begonnen. Daarom hebben we voor deze eerste Deskundige van de Maand van het seizoen 2013-2014 een decaan geinterviewd. Met wat voor soort problemen kan je bij zo iemand terecht? Jaap van Weenen, decaan op de Hogeschool Utrecht, gaf graag antwoord op onze vragen.

U bent decaan op de Hogeschool Utrecht, de faculteit Educatie. Kunt u in het kort beschrijven wat een decaan doet? 
Studenten die studievertraging oplopen, of dreigen op te lopen, door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, handicap of familieomstandigheden, kunnen zich wenden tot de decaan. De decaan probeert hen te helpen om die vertraging zo veel mogelijk te beperken door samen te kijken naar hun studieaanpak of mogelijke voorzieningen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om hulpmiddelen bij de studie, maar ook om extra tentamenkansen en aanvullende financiering.

Met wat voor vragen komen studenten bij u terecht? 
Je kunt hierbij denken aan vragen zoals: ‘Ik heb dyslexie, wat kan de Hogeschool Utrecht bieden zodat ik daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt bij mijn studie?’ Maar je kunt ook denken aan een vraag als: ‘Mijn oma is overleden, daardoor heb ik een tentamen gemist, kan ik dat nog inhalen?’ of ‘Door mijn ziekte heb ik 3 maanden langer nodig om mijn studie af te ronden, kom ik in aanmerking voor extra studiefinanciering?’

Kunt u iets zeggen over het percentage studenten met een beperking of chronische ziekte (ten opzichte van het totaal aantal studenten)? 
Ik meen dat dit circa 15% is, maar ik heb meer met studenten dan met percentages. Het kan dus ook zijn dat ik de plank volledig mis sla. Voor cijfers hierover kan ik je verwijzen naar de site van de Stichting Handicap & Studie. Dat is sowieso een interessante informatiebron voor studenten met een functiebeperking.

Bij de meeste jonge reumapatiënten is wel bekend dat zij recht hebben op een liftpasje als ze moeite hebben met trappen lopen. Maar hiermee is helaas vaak niet alles opgelost. Stel, ik heb als reumapatiënt ontstekingen in mijn armen/polsen/handen waardoor het schrijven voor mij erg moeilijk wordt. Welke voorzieningen kunt u dan bieden om ervoor te zorgen dat de student toch tentamens kan maken? 
De student is de deskundige bij uitstek wat dit betreft, dus ik zou in eerste instantie aan de student vragen om suggesties. Mogelijk dat een laptop, al of niet in combinatie met lees- en spraaksoftware, hierbij een oplossing zou kunnen bieden. Op de Hogeschool Utrecht zijn hiervoor de nodige licenties van het programma Kurzweil aangeschaft.

Ook lang achter elkaar zitten, is vaak moeilijk. Hoe kunnen docenten hier rekening mee houden? 
Dat kunnen docenten doen door de student de mogelijkheid te bieden om te gaan staan op de momenten dat dit nodig is. Als dit bekend is in de groep waar de student deel van uit maakt, dan zal niemand daar raar van opkijken. Maar ook hier geldt dat goede suggesties van de student welkom en bespreekbaar zijn.

Als een student met reuma of een andere chronische ziekte met een studie begint, is er een grotere kans dat hij/zij in de loop der tijd studievertraging oploopt dan bij een gezonde student. Zijn er speciale (financiële) regelingen voor deze groep studenten, en zo ja, hoe zien deze er dan uit? 
Via DUO is er een mogelijkheid om 12 maanden extra studiefinanciering aan te vragen. Daarvoor moet een medicus verklaren dat de student te kampen heeft met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast moet een studentendecaan verklaren dat deze aandoening de oorzaak is van ontstane studievertraging. Dit laatste kan alleen als de student contact heeft met de decaan. Het is dus belangrijk om in ieder geval contact te leggen als er studievertraging dreigt te ontstaan. Als extra begeleiding of voorzieningen niet helpen om de vertraging te voorkomen, dan is duidelijk dat er een causaal verband is met de aandoening. In dat geval is het voor een decaan niet zo lastig om hiervoor een handtekening te zetten. Het hebben van een aandoening alleen is dus niet voldoende om voor extra studiefinanciering in aanmerking te komen. Helaas is dat een misverstand wat we nogal eens tegen komen. Mocht deze aanvullende financiering niet toereikend zijn, dan is er ook nog een zogenaamd Profileringsfonds op elke Hogeschool waar je misschien in aanmerking voor kunt komen.

POSTED BY Carlo | sep, 01, 2013 | Niet gecategoriseerd