IMG 7088

Yvonne is een GZ-haptotherapeut en beantwoorde al onze vragen over haptotherapie. 

Wat houdt je werk als GZ-haptotherapeut precies in?
Ons indicatiegebied komt overeen met dat van de psycholoog. De kracht van ons vak is dat wij een aanrakend beroep hebben dat zich in de kern richt op het voelen van het gemoed. We steunen de cliënt in het (her-)vinden van zijn balans tussen denken-voelen-doen. Doordat het lichaam drager is van het gevoel en gevoelens, is het lichaam veelal onze ingang. We laten de cliënt zichzelf ervaren. Dit kan zijn: liggend op de behandelbank, zittend in de stoel of bijv. staand op een wiebeltol. Vanuit bewust worden hoe het met jezelf is en tevens ervaren hoe het anders kan, ontstaan kansen om van moeheid/avitaal voelen, te groeien naar vitaliteit en veerkracht.

In mijn vak gaat het om goed luisteren naar wat de vragenstel(st)er wil met zijn of haar leven op dat moment. Vragen kunnen gaan over: fysieke klachten, geestelijke problemen, emotionele moeilijkheden en/of liggen op het relationele vlak. Reuma kan klachten geven als pijn, vermoeidheid, onmacht en frustratie. Hoe zoek je met reuma daarin je eigen pad? Haptotherapie richt zich hierin op je persoonlijke ontwikkeling en is ik-versterkend. Duidelijker gezegd, we richten ons niet op je beperkingen. Haptotherapie richt zich juist op hoe jij kan omgaan met jouw klachten/pijn. Het kan je leren ontdekken hoe jij met grenzen omgaat, zowel je fysieke als geestelijk grenzen. In de therapie kunnen we middels aanraking op de behandelbank je laten ervaren hoe het is om anders in je vel te zijn. Jezelf beleven. Even niet in een “over-leef-spanning” leven. Wanneer je dit fysiek weer meer kan ervaren, nodigen we je uit om fysiek je grenzen te ervaren en te ontdekken hoe je dit communiceert. Vanuit je zelf ervaren en verstand krijgen van je reactiepatronen (vechten/vluchten/verstarren) kan je het anders doen dan je gewend was. Eerst in de veilige omgeving van de haptotherapie en later thuis, in het studeren/werk etc. Samenvattend steunt haptotherapie je als mens om je “eigen weg” te vinden naar veerkacht, vitaliteit en verbinding voelen met jezelf en belangrijke anderen.

Waarom heb je voor dit vak gekozen?
In mijn oorspronkelijke vak van fysiotherapie maakte ik kennis met de haptonomie, deze grondslag sprak me aan. Een mens is meer dan een lijf! Wij zijn bezielde wezens die willen groeien in ons leven en geluk willen ervaren! Met mijn GZ-haptotherapie ben ik daartoe beter uitgerust.
IMG 7187Misschien is het goed om uit te leggen wat nu het verschil is tussen een fysiotherapeut, een op haptonomische basis werkende fysiotherapeut (vaak haptonoom genoemd) en een GZ-haptotherapeut. Het verschil tussen de verschillende professionals is het centrale aangrijpingspunt van waaruit zij werken; het middel dat zij gebruiken. Het middel van de fysiotherapeut is het stimuleren van houding en bewegen. De haptonomisch werkende fysiotherapeut gebruikt contact om houding en beweging te stimuleren, dit is al meer persoonlijk. Het middel van de haptotherapeut is het affectief bevestigende contact. Het gaat om affectief contact met jezelf en je omgeving. Haptotherapie is samen met de cliënt op pad gaan in het zoeken wat zijn/haar persoonlijk passende route is. Dit vind ik uitdagend: het afstemmen tussen de cliënt steunen, aanmoedigen en soms ook het confronteren met het eigen automatisch handelen, zodat hij/zij kan leren.

Zie je veel jongeren met reuma?
Niet veel. Haptotherapie is relatief onbekend bij jongeren denk ik. De studentenpsychologen/huisartsen verwijzen wel naar mij door, juist wanneer fysieke/relationele/cognitieve beperkingen bepalend worden in de persoonlijke ontwikkeling van een jongere.

Welke problemen kom je tegen bij jongeren met reuma?
Dat ze zich afwenden van hun lichaam. Negatieve ervaringen uit het verleden, misschien door fysiek ongemak/medische onderzoeken/behandelingen, hebben dan kennelijk een overleefpatroon laten ontstaan waarbij de innerlijke verbinding met het lichaam is verminderd. Dit kan gevolgen hebben voor de vitaliteit/veerkracht van de jongere omdat stressreacties dan gemakkelijker de overhand krijgen (een-overleef-modus). Stress werkt negatief op spanning, pijn, immuniteit en ook negatief in contacten met andere mensen (juist vaak op diegene die je het meest lief hebt!). Haptotherapie steunt je in je omgang met gevoelens als angst, boosheid en verdriet.

Hoe help je deze jongeren?
Letterlijk ze weer beter in hun vel laten komen. Door aanraken kom je weer in beleving. Eigenlijk is het een oeroud mechanisme: wanneer een kind zich heeft gestoten, dan aait de moeder over de gekwetste huid. Dit mechanisme heeft alles te maken met “ont-stressen”! Een GZ-haptotherapeut kan een jongere steunen in zijn eigen pad vinden rondom omgang en acceptatie van de gevolgen van reuma in zijn leven.

gz

POSTED BY Carlo | nov, 20, 2014 |