Participatiewet en veranderingen in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingegaan. Deze wet heeft er voor gezorgd dat een hele hoop regels  en (oudere) wetten zijn aangepast. Als je een uitkering krijgt van het UWV of de gemeente kan het zo zijn dat deze organisatie in het kader van de participatiewet contact met je opneemt.

In ieder geval kan ik me voorstellen dat je misschien zenuwachtig bent. Wat gaat er voor mij veranderen? Kan ik straks nog wel aan mijn vaste lasten voldoen? Gelukkig beseffen zowel het UWV als het rijk zich dat deze vragen nu relevant zijn en proberen ze iedereen zo goed mogelijk voor te lichten.

Via deze link kom je terecht op de informatie pagina van de Rijksoverheid. Hier geven ze specifiek per uitkeringssituatie een kort beeld van wat er verandert is.

Als je een Wajong uitkering van het UWV krijgt heb je wellicht wat meer specifiek vragen waar je antwoord op wilt. Net als het Rijk doet het UWV haar best om de wetswijzigingen zo goed mogelijk uit te leggen. Deze link leidt je door naar een pagina waarop je kunt doorklikken naar jouw specifieke situatie.

Het is belangrijk om te onthouden dat je naast de plichten die bij een uitkering horen ook de rechten hebt. Heb je een Wajong-uitkering en zit jij ergens mee of wil je hulp bij het zoeken naar werk? Neem contact op met het UWV! Dat kan rechtstreeks met je Arbeidsdeskundige of Coach als je hier goed contact mee hebt of anders via het contactcentrum van het UWV via 0900-9294. Telefoneren kan soms een barrière zijn, maar als je met het UWV belt krijg je een getrainde medewerker aan de lijn die zijn best doet jouw vraag te beantwoorden en jou anders door te sturen.

Het doel van het kabinet is om iedereen op een zinvolle manier mee te laten werken (participeren, vandaar participatiewet) in de maatschappij. Er is afgesproken dat er in de komende jaren 125.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking, dus naast een veranderende situatie zijn er de komende jaren ook kansen om aan het werk te komen.

Succes en hartelijke groet,

Roderick Roosen

 

Disclaimer: Alle meningen en informatie geuit en gegeven in dit artikel zijn op persoonlijke titel en representeren geenszins de meningen van het UWV of het Rijk. Aan de informatie in dit artikel mogen geen rechten worden ontleend. 

POSTED BY Carlo | sep, 10, 2015 | Niet gecategoriseerd