ANBI

Publicatiegegevens

1. Naam van de instelling
Youth-R-Well.com

2. Toegekend RSIN-nummer
851644594

3. Contactgegevens
Euterpestraat 61
5631 HN Eindhoven
info@youth-r-well.com
www.youth-r-well.com

4.     Doelstelling
Het doel van de stichting is om belangen van jongeren met reuma te behartigen en hen structureel een stem te geven. De stichting wil jongeren met reuma (leeftijd 16-29 jaar) bereiken en interactie tot stand brengen. Door hen een online platform te bieden en hun te informeren, te adviseren, te ondersteunen door ervaringsuitwisseling en te motiveren om reuma op een goede wijze in het dagelijks leven in te passen.

5.     Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van Youth-R-Well.com kunt u hier downloaden.

6. Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur per 31-12-2018
Voorzitter: Wendy Olsder
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Michael van de Glind
Vrijwilligerscoördinator en hoofd PR: Meike Voeten
Hoofd Website: Elke van Delft
Hoofd Events: Aimee Haenen

7.     Beloningsbeleid
Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

8.    Verslag van uitgeoefende activiteiten
De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.

9. Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag van 2016 kunt u hier downloaden.