ANBI

ANBI

Publicatiegegevens

1. Naam van de instelling
Youth-R-Well.com

2. Toegekend RSIN-nummer
851644594

3. Contactgegevens
Zuiderkruis 71
2163 AC Lisse
info@youth-r-well.com
www.youth-r-well.com

4.     Doelstelling
Het doel van de stichting is om belangen van jongeren met reuma te behartigen en hen structureel een stem te geven. De stichting wil jongeren met reuma (leeftijd 16-29 jaar) bereiken en interactie tot stand brengen. Door hen een online platform te bieden en hun te informeren, te adviseren, te ondersteunen door ervaringsuitwisseling en te motiveren om reuma op een goede wijze in het dagelijks leven in te passen.

5.     Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van Youth-R-Well.com kunt u hier downloaden.

6. Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur per 31-12-2016
Voorzitter: Wendy Olsder
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Charlotte van Nieuwkoop
Vicevoorzitter: Meike Voeten
Hoofd Website: Marike Tinus
Hoofd PR: Annalisa Lap

7.     Beloningsbeleid
Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

8.    Verslag van uitgeoefende activiteiten
De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.

9. Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag van 2016 kunt u hier downloaden.