ANBI

Publicatiegegevens

1. Naam van de instelling
Youth-R-Well.com

2. Toegekend RSIN-nummer
851644594

3. Contactgegevens
Dankmeijerpad 169
2333 BS Leiden

info@youth-r-well.com
www.youth-r-well.com

4.     Doelstelling
Het doel van de stichting is om belangen van jongeren met reuma te behartigen en hen structureel een stem te geven. De stichting wil jongeren met reuma (leeftijd 16-30 jaar) bereiken en interactie tot stand brengen. Door hen een online platform te bieden en hun te informeren, te adviseren, te ondersteunen door ervaringsuitwisseling en te motiveren om reuma op een goede wijze in het dagelijks leven in te passen.

5.     Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van Youth-R-Well.com kunt u hier downloaden.

6. Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur per 01-03-2024

  • Voorzitter: Nicole Kuijf
  • Penningmeester: Corlinda Kievit
  • Hoofd Communicatie/PR: Rebecca Meuldijk
  • Hoofd Events: Jill Erens
  • Vrijwilligerscoördinator: Sharon van Dijk

7.     Beloningsbeleid
Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

8.  Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid overzicht van alle verslagen van onze activiteiten kunt u elders op de website vinden.

9.   Verantwoording
Het jaarverslag van 2023 kunt u hier downloaden.

Het financieel jaarverslag van 2023 kunt u hier downloaden.