Maandelijks tekent Rens een strip waarin hij zijn belevenissen met reuma weergeeft.

DROOGBROOD