Ben jij tussen de 15 en 25 jaar oud en heb jij reuma? Wil jij helpen om de positie van jongeren met een chronische aandoening in Nederland te verbeteren op het gebied van onderwijs, sport, zorg en werk? Dan is Fonds NutsOhra opzoek naar jou!

Wat is Zorg én Perspectief?
Zorg én Perspectief is een programma dat zich inzet voor jongeren tussen de 0 en de 25 jaar met een chronische aandoening. Tussen 2015 en 2017 ondersteunen zij projecten die er aan bijdragen dat jongeren met een chronische aandoening betere zorg krijgen en meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben op het gebied van sport, onderwijs en werk.

Wat doet het jongerenpanel?
Het jongerenpanel bestaat uit 15-20 jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende chronische aandoeningen. Het jongerenpanel:

  • Adviseert. Zes keer per jaar komen zij bijeen in Amsterdam om Fonds NutsOhra gevraagd en ongevraagd advies geven over Zorg én Perspectief. Tijdens de bijeenkomsten zal er gepraat worden over de problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen op het gebied van sport, school, zorg en werk.
  • Beoordeelt. Minimaal één keer per jaar geeft Fonds NutsOhra financiering aan projecten die zich inzetten voor jongeren met een chronische aandoening. Het jongerenpanel beoordeelt of verschillende projecten inderdaad verschil kunnen maken voor deze jongeren. Met behulp van hun beoordeling wordt bepaald welke projecten gefinancierd worden.
  • Denkt mee. Projectleiders van gehonoreerde projecten zijn verplicht ieder half jaar de jongeren uit het panel op de hoogte te stellen van hun project. Op basis van die update kunnen jongeren feedback geven aan de projecten en eventuele verbeterpunten aankaarten.

Kom jij het jongerenpanel Zorg én Perspectief versterken?
Ben jij iemand die graag oplossingen voor problemen verzint? Kun jij goed onder woorden brengen tegen welke ervaringen en problemen jongeren met een chronische aandoening aanlopen? Wil jij jongeren met jouw chronische aandoening vertegenwoordigen binnen het panel? En ben je in staat je vanaf januari tot en met december 2016, 5 uur per maand in te zetten voor Zorg én Perspectief? Mail dan voor 20 december naar robin_kok@fondsnutsohra.nl en vertel kort wie je bent, wat je doet en waarom jij goed bij het panel zou passen. Je mag ook een privéfilmpje uploaden op YouTube en die delen met hetzelfde emailadres.

POSTED BY Carlo | dec, 16, 2015 | Niet gecategoriseerd