En dan word je achttien…

Als je achttien wordt, verandert er meer dan je wellicht denkt. Je wordt niet alleen een jaar ouder. Vanaf je achttiende ben je bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk. Zo moet je een zorgverzekering afsluiten. Het is nodig om een DigiD aan te vragen en als je werkt, moet je inkomstenbelasting afdragen. Zo is er meer waar je als achttienjarige rekening mee moet houden.

Als je achttien wordt en reuma hebt, komt daar nog een belangrijke verandering bij. Kinderartsen dragen de zorg voor chronisch zieke kinderen tot hun achttiende jaar. Daarna gaan de jongvolwassenen over naar artsen van de volwassenenzorg. Dat betekent best veel. Je verliest je vertrouwde arts en moet wennen aan een andere. Transitie wordt deze overgang genoemd. In 2022 is een landelijke kwaliteitsstandaard ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’ van kracht geworden. In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen is die kwaliteitsstandaard aangegrepen om opnieuw goed na te denken over deze overgang. Hoe kunnen jongeren en hun ouders en/of verzorgers beter worden begeleid in dit proces? Werd dit vroeger meestal door ieder specialisme naar eigen inzicht geregeld, nu is er een gezamenlijke aanpak. Er werd ook geluisterd naar adviezen van Op Eigen Benen van het Lectoraat transitiezorg in Rotterdam. Over Op Eigen Benen hebben we in ReumaMagazine vaker geschreven. Ook werd geluisterd naar de mening van jongeren, ouders en zorgverleners over dit onderwerp. Zo is voor het gehele Amalia kinderziekenhuis een transitieleidraad ontwikkeld waarmee jongeren en hun ouders en/of verzorgers nu op een eenduidige manier worden voorbereid op deze overgang.

Denk nu niet dat transitie van de ene dag op de andere geregeld wordt. Of dat je als het ware wordt overvallen door alle veranderingen die het bereiken van de leeftijd van achttien jaar op dit gebied voor jou betekent. Het transitieprogramma start al vanaf ongeveer twaalf jaar.

Wil je meer weten? In ReumaMagazine 3, dit blad verschijnt eind maart, wordt in een dossier uitgebreid op transitie ingegaan, met als voorbeeld de aanpak in Nijmegen.

Noortje Krikhaar, redactiecoördinator van ReumaMagazine, schrijft voor deze site voortaan met enige regelmaat over de lotgevallen rond het samenstellen van dit landelijk blad voor mensen met reuma. Kijk op reumamagazine.nl.

POSTED BY Rebecca | feb, 11, 2024 |